Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикације

Препоруке за комуникацију са глувим и наглувим особама и сарадњу са тумачима за знаковне језике

У Србији је 28. априла 2015. године усвојен Закон о употреби знаковног језика чији је циљ да Глувим особама омогући пуно
укључивање у све друштвене токове и да на свеобухватан начин регулише употребу знаковног језика.

Прилози

Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом

Бонтон инвалидности представља информативно-едукативну брошуру намењену најширој јавности, грађанима, доносиоцима одлука, представницима различитих институција…, са циљем да подигне свест и олакша комуникацију са особама различитих врста инвалидности, базирану на принципима уважавања, поштовања урођеног достојанства и недискриминације.

Прилози

Водич кроз права особа са инвалидитетом у Републици Србији

Заштита особа са инвалидитетом је један од најосетљивијих и најспецифичнијих елемената друштвено-развојне, економске и пре свега социјалне политике уопште.

Прилози