Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Препоруке за комуникацију са глувим и наглувим особама и сарадњу са тумачима за знаковне језике

У Србији је 28. априла 2015. године усвојен Закон о употреби знаковног језика чији је циљ да Глувим особама омогући пуно укључивање у све друштвене токове и да на свеобухватан начин регулише употребу знаковног језика.

Законом се јемчи право глуве особе на:

• употребу знаковног језика и на учење знаковног језика;
• употребу услуге тумача за знаковни језик.

Законом уређене мере за подстицање примене знаковног језика, забрањује се ускраћивање права глувој особи на употребу знаковног језика и гарантује се право глувог детета да учи и користи знаковни језик.

Прилози