Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом

Инвалидност је сложен феномен, често обавијен недовољном видљивошћу, стереотипима, предрасудама и бројним препрекама које могу да доведу до директне, а још чешће индиректне дискриминације која се испољава кроз говор, понашање и директно угрожавање права.

Иако свака пета особа има неку врсту инвалидитета и даље постоји недовољна упућеност у потребе и могућности особа са инвалидитетом. Непознавање начина комуникације и пружања подршке, предрасуде, страх од грешке и слични фактори спутавају људе да несметано комуницирају са особама са инвалидитетом и пруже адекватну подршку.

Прилози