Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица

(Сл. гласник РС бр. 22/93, 25/93, 101/05)
Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гласник РС бр. 101/05 које су у примени од 29.11.2005.

Прилози