Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Закони

Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица

(Сл. гласник РС бр. 22/93, 25/93, 101/05)
Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гласник РС бр. 101/05 које су у примени од 29.11.2005.

Прилози

Закон о употреби знаковног језика

Овим законом уређује се употребa знаковног језика, односно право на учење знаковног језика и право на употребу услуге тумача за знаковни језик, начин употребе услуге тумача за знаковни језик, мере за подстицање примене и унапређење употребе знаковног језика кроз информисање и образовање на знаковном језику и друга питања од значаја за употребу знаковног језика.

Прилози